Privacyverklaring

Inleiding

Byonda Kroon Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring ziet op de door Byonda Kroon Fotografie aangeboden dienstverlening en de daarbij behorende website en social media kanalen.

Je wordt aangeraden om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Contactgegevens:
Byonda Kroon
P.J. Troelstraweg 153, 3144 CW, Maassluis
06-25296134

info@byondakroonfotografie.nl
www.byondakroonfotografie.nl

Byonda Kroon Fotografie staat ingeschreven onder inschrijvingsnummer 55456707 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Byonda Kroon Fotografie verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum.

Adresgegevens.

Telefoonnummer.

 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Byonda Kroon Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid, door bijvoorbeeld te vertellen hoe de zwangerschap gaat, hoe de bevalling is gegaan, het verhaal rondom het verlies van een dierbare via de mail.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze dienst en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen dit echter niet contoleren. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@byondakroonfotografie.nl. Wij verwijderen dan deze gegevens.

 • De beelden (portretten) gemaakt in opdracht van jou, zowel in digitale vorm als op een afdruk.

Onze opdrachtgevers bestaan uit onder meer scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, particulieren en bedrijven. Na het maken van de beelden (portretten), worden deze door Byonda Kroon Fotografie online ter beschikking gesteld aan de opdrachtgevers. Hieruit kan de opdracht ontstaan om de beelden (portretten) in digitale vorm of als afdruk te leveren.

Byonda Kroon Fotografie werkt met een overeenkomst waarin de opdrachtgever actief in aan kan geven welke beelden (portretten) gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook.

 • De beelden (portretten) gemaakt ter promotie voor Byonda Kroon Fotografie, ofwel een portfoliofotoshoot.

Als je toestemming hebt gegeven om mee te werken aan een portfoliofotoshoot, zal Byonda Kroon Fotografie altijd een samenwerkingsovereenkomst opstellen met de wederzijdse afspraken hierin verwerkt.

Het doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

Byonda Kroon Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het be- en verwerken van de gemaakte beelden (portretten) in opdracht van de opdrachtgever.
 • Wederzijdse afspraken op elkaar af te stemmen.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Je te kunnen e-mailen of bellen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten en goederen af te leveren.
 • Byonda Kroon Fotografie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod aan diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Byonda Kroon Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij wettelijk hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig heben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Byonda Kroon Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Byonda Kroon Fotografie) tussen zit.

Bewaartermijn

Byonda Kroon Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de bewaartermijn van 7 jaar voor de verstrekte persoonsgegevens.

Beelden (portretten) worden tenminste één jaar na beëindiging van de opdracht/ dienstverlening bewaard.

Beveiliging

Byonda Kroon Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@byondakroonfotografie.nl.

Bewerkers en delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Byonda Kroon Fotografie worden verwerkt door zogenoemde bewerkers en subbewerkers. Denk aan het hostingbedrijf dat onze website host, het bedrijf dat een afdruk maakt van de beelden (portretten) en het postorderbedrijf dat bestellingen verwerkt om deze te kunnen bezorgen. De bewerkers en subbewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Byonda Kroon Fotografie en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. 


De persoonsgegevens worden (met uitzondering van de hierboven genoemde bewerkers en subbewerkers) niet verstrekt aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

 • WeTransfer/leveren van beelden (portretten)/verwerkersovereenkomst
 • Google Analytics/verwerkersovereenkomst
 • eMsWeb Websitebouw/website/verwerkersovereenkomst
 • Roundcube/webmail/verwerkersovereenkomst
 • Social Media/promotionele doeleinden
 • Leveranciers/leveringsdoeleinden fotoproducten
 • PostNL/persoonsgegevens voor verzending fotoproducten
 • Accountant/belastingaangifte en boekhouding/verwerkersovereenkomst

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Byonda Kroon Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Privacyrechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Byonda Kroon Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het gaat niet om het publiceren of delen van de beelden (portretten) waarvoor tijdens (het boeken van) de fotoshoot toestemming is verleend.

Byonda Kroon Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 20 mei 2018.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.